Sandwichelement


Vi är återförsäljare av Sandwichelement. Vi levererar både väggelement och takelement av PIR och Rockwool i alla olika dimensioner och till extremt kostnadseffektiva priser gentemot övriga marknaden.


Kontakta oss med era ritningar om ni är på gång att bygga en industrifastighet eller hall.
Kontakt:
Gabriel Engman
0766919819
Gabriel@platgruppen.se